Xuất khẩu lao động Hàn Quốc- Tuyển 15 lao động nữ làm thợ Sơn tầu cho tập đoàn Samsung 2023
  • Đăng bởi: Admin
  • Ngày đăng: July, 11 2023

Xuất khẩu lao động Hàn Quốc- Tuyển 15 lao động nữ làm thợ Sơn tầu cho tập đoàn Samsung 2023

Bài viết giới thiệu chi tiết đơn hàng tuyển 15 lao động nữ làm thợ sơn tầu cho tập đoàn Samsung 2023


Xuất khẩu lao động Hàn Quốc- Tuyển 50 nam kĩ sư visa E7-1 bọc và lắp ráp đường ống làm việc tại Hàn Quốc 2023
  • Đăng bởi: Admin
  • Ngày đăng: July, 03 2023

Xuất khẩu lao động Hàn Quốc- Tuyển 50 nam kĩ sư visa E7-1 bọc và lắp ráp đường ống làm việc tại Hàn Quốc 2023

Bài viết giới thiệu đơn hàng tuyển thợ bọc và hoàn thiện lắp ráp các đường ống làm việc tại Hàn Quốc


Xuất khẩu lao động Hàn Quốc - Tuyển 50 thợ Hàn kết cấu visa E7-3 làm việc tại các nhà máy đóng tàu Hàn Quốc 2023
  • Đăng bởi: Admin
  • Ngày đăng: July, 03 2023

Xuất khẩu lao động Hàn Quốc - Tuyển 50 thợ Hàn kết cấu visa E7-3 làm việc tại các nhà máy đóng tàu Hàn Quốc 2023

Bài viết giới thiệu chi tiết đơn hàng tuyển thợ Hàn làm việc tại các nhà máy đóng tàu 2023


XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀN QUỐC - TUYỂN KĨ SƯ ĐÓNG TÀU VISA E7 HÀN QUỐC
  • Đăng bởi: Admin
  • Ngày đăng: May, 30 2023

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀN QUỐC - TUYỂN KĨ SƯ ĐÓNG TÀU VISA E7 HÀN QUỐC

Bài viết giới thiệu chi tiết đơn hàng tuyển kỹ sư đóng tàu visa e7 làm việc tại Hàn Quốc 2023


XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀN QUỐC - TUYỂN GẤP 200 THỢ HÀN E7-3 ĐI HÀN QUỐC 2023
  • Đăng bởi: Admin
  • Ngày đăng: April, 17 2023

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀN QUỐC - TUYỂN GẤP 200 THỢ HÀN E7-3 ĐI HÀN QUỐC 2023

Bài viết cung cấp thông tin về số lượng, địa điểm làm việc, mức lương, thời hạn hợp đồng, yêu cầu và chế độ phúc lợi khi xuất khẩu lao động Hàn Quốc trong ngành thợ Hàn


0966.889.186