Xuất khẩu lao động Nhật Bản- Tuyển 6 nam điều khiển máy làm việc tại Hyogo Nhật Bản 2023
  • Đăng bởi: Admin
  • Ngày đăng: July, 06 2023

Xuất khẩu lao động Nhật Bản- Tuyển 6 nam điều khiển máy làm việc tại Hyogo Nhật Bản 2023

Bài viết giới thiệu tổng quan thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản trong những năm gần đây đồng thời thông báo đơn hàng tuyển 6 công nhân điều khiển máy làm việc tại Hyogo Nhật Bản 2023


Tổng hợp đơn hàng tuyển công nhân làm việc tại Nhật Bản 2023
  • Đăng bởi: Admin
  • Ngày đăng: June, 09 2023

Tổng hợp đơn hàng tuyển công nhân làm việc tại Nhật Bản 2023

Bài viết giới thiệu công việc lắp đặt xây đựng và mô tả chi tiết đơn hàng tuyển chọn công nhân lắp đặt xây dựng làm việc tại Aichi Nhật Bản 2023


Xuất khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 5 nữ chế biến thực phẩm làm việc tại Nhật Bản 2023
  • Đăng bởi: Admin
  • Ngày đăng: May, 27 2023

Xuất khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 5 nữ chế biến thực phẩm làm việc tại Nhật Bản 2023

Bài viết giới thiệu đơn hàng tuyển 5 nữ chế biến thực phẩm làm việc tại Nhật Bản 2023


XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN- TUYỂN 5 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI KAGAWA 2023
  • Đăng bởi: Admin
  • Ngày đăng: May, 20 2023

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN- TUYỂN 5 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI KAGAWA 2023

Bài viết giới thiệu công việc chế biến thực phẩm khi xuất khẩu lao động Nhật Bản, đồng thời bài viết cũng mô tả chi tiết đơn hàng tuyển 5 nữ chế biến thực phẩm làm việc tại Kagawa


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển gấp 3 nam đi đơn hàng gia công khí tại SHIGA - Nhật Bản 2023
  • Đăng bởi: Admin
  • Ngày đăng: March, 18 2023

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển gấp 3 nam đi đơn hàng gia công khí tại SHIGA - Nhật Bản 2023

Bài viết giới thiệu đơn hàng tuyển dụng công nhân gia công cơ khí tại Nhật Bản


0966.889.186